Aplikace „Živá jména“ je společným výzkumným projektem Katedry českého jazyka a literatury a Katedry aplikované matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci.  
Gymnázium Frýdlant se ve spolupráci s Technickou univerzitou k projektu připojilo za účelem zmapování stavu místních a pomístních názvů Frýdlantu. K partnerům projektu patří také město Frýdlant. Do budoucna počítáme s postupným rozšířením na oblast celého Frýdlantska. 

Výzkum probíhá ve dvou na sebe navazujících fázích: 

  1. sběr (prosinec 2022) – získání maximálního počtu používaných toponym a jejich variant spolu s jejich přibližnou polohou, 

Sběr skutečně živých jmen může mít svůj i svůj praktický dopad. Živá jména se mohou stát podkladem pro pojmenování nových ulic, zastávek hromadné dopravy, parků či jiných veřejných prostranství. Informace o živých jménech lze ale použít také pro doplnění map operačních středisek IZS, historických studií apod. 

Cílem výzkumu je získat komplexní představu o skutečně používaných místních a pomístních jménech na Frýdlantsku. Výstupem bude prostorová databáze „živých jmen Frýdlantska“ vizualizovaná formou interaktivních i statických map. Výsledky výzkumu jsou dostupné na adrese https://zivajmena-frydlantsko.gymfry.net/.