Zakladatelé projektu Mgr. Václav Lábus, Ph.D. a Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D. charakterizují živá jména na svých stránkách https://mapy.fp.tul.cz/zivajmena takto: 

„Jde o místa a jejich jména, která se vyskytují v běžné komunikaci, v běžném životě a která slouží ke každodenní orientaci ve městě. Tím se liší od oficiálních, úředně stanovených jmen. Mnoho z takových úředních jmen totiž nemá žádný vztah k pojmenované lokalitě nebo jsou příliš dlouhá a formální, a proto se v běžně mluvené komunikaci nepoužívají. Kromě toho je samozřejmě na území města i celá řada míst, která svá oficiální jména nemají vůbec. 

Živá jména jsou cenná tím, že jsou nositelem paměti – paměti lidí i paměti míst. A v této paměti se odráží vývoj města, celá jeho historie, a to historie ,žitáʻ obyčejnými lidmi i ta ,vnucenáʻ politiky, úředníky, developery a podnikateli. Proto stojí za to živá jména sbírat a zkoumat je jak z jazykového hlediska (například jak a z čeho jméno vzniklo), tak z hlediska mimojazykového (například co jméno označuje a kdo jej používá).“